Ogólny telefon do rejestracji:

781 41 41 41

Olsztyn Jaroty

Olsztyn Jaroty

ul. Kazi­mie­rza Jaro­szy­ka 8
10–687 Olsz­tyn
Tele­fon: 89 541 81 04

GODZINY OTWARCIA

ponie­dzia­łek 9:00–19:00
wto­rek 9:00–19:00
śro­da 9:00–19:00
czwar­tek 9:00–19:00
pią­tek 9:00–19:00

Olsztyn Centrum

I am raw html block.
Click edit but­ton to chan­ge this html

Olsztyn Centrum

ul. Koło­brze­ska 1
10–422 Olsz­tyn
Tele­fon: 89 522 14 86

Godziny otwarcia

ponie­dzia­łek 9:00–19:00
wto­rek 9:00–19:00
śro­da 9:00–19:00
czwar­tek 9:00–19:00
pią­tek 9:00–19:00

Nidzica

Nidzica

ul. Rze­mieśl­ni­cza 5A
13–100 Nidzi­ca
Tele­fon: 89 521 50 57

GODZINY OTWARCIA

ponie­dzia­łek 10:00–18:00
wto­rek 10:00–18:00
śro­da 10:00–18:00
czwar­tek 10:00–18:00
pią­tek 10:00–18:00